# استان شهر عنوان مدیریت تلفن موبایل فکس ایمیل آدرس
1 آذربایجان شرقی تبریز فروشگاه CNG نگارین جمال افسوس 04132660414 09146692004 ---- J_afsoos@yahoo.com تبریز - خیابان یکه دکان - خیابان فرودگاه - روبروی آتش نشانی - جنب ماهی فروشی آذر مرجان