# استان شهر عنوان مدیریت تلفن موبایل فکس ایمیل آدرس
1 چهارمحال و بختیاری شهرکرد ---- عالی پور ---- 09131814833 ---- ---- ----