# استان شهر عنوان مدیریت تلفن موبایل فکس ایمیل آدرس
1 اصفهان اصفهان سبز صنعت بهینه صادقی 03132604643 09137371182 ---- ---- خیابان جی - خیابان مهدیه - خیابان کلمان - باغ کاشفی