# استان شهر عنوان مدیریت تلفن موبایل فکس ایمیل آدرس
1 فارس شیراز ---- اسلام میرزایی ---- 09173153120 ---- ---- ----