# استان شهر عنوان مدیریت تلفن موبایل فکس ایمیل آدرس
1 هرمزگان ---- ---- عزیزی ---- ---- ---- ---- ----