# استان شهر عنوان مدیریت تلفن موبایل فکس ایمیل آدرس
1 مازندران ساری ---- اسدی ---- 09112287436 ---- ---- ----