# استان شهر عنوان مدیریت تلفن موبایل فکس ایمیل آدرس
1 یزد ---- ---- رادخواه ---- 0 9132744181 ---- ---- ----
2 یزد ---- ---- رضایی ---- 09133512605 ---- ---- ----
3 یزد ---- ---- دهقان ---- 09103091662 ---- ---- ----